Doprava ZDARMA po celé ČR k nákupu nad 2100 Kč.

 

Kdo jsme

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost CB21 Pharma, s.r.o., IČO 075 63 094, se sídlem Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C 108810.

Cílem těchto zásad zpracování osobních údajů CB21 Pharma s.r.o. je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje CB21 Pharma s.r.o. coby správce osobních údajů o subjektech údajů zpracovává, k jakým účelům a jak dlouho CB21 Pharma s.r.o. tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva subjektům údajů v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto zásady jsou vydávány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „GDPR“) za účelem zajištění informační povinnosti CB21 Pharma s.r.o. jako správce dle čl. 13 GDPR, a jsou účinné od 17. 5. 2019.

 

Jaké shromažďujeme osobní údaje a proč je shromažďujeme

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sami poskytnete (zpravidla při vyplňování objednávky nebo v rámci jiného obchodního styku), nebo které nám budou jinak s Vaším souhlasem poskytnuty. Zpracováváme tak zejména tyto osobní údaje:

 

 • jméno a příjmení, popř. název obchodní firmy fyzické osoby – podnikatele,
 • fakturační a doručovací adresa,
 • identifikační číslo (IČO) a daňové identifikační číslo (DIČ),
 • bankovní spojení,
 • telefonní číslo a e-mailová adresa.

Při Vašich návštěvách našich webových stránkách můžeme shromažďovat informace o těchto Vašich návštěvách, jako jsou Vaše IP adresa, datum a čas přístupu, informace o Vašem operačním systému, webovém prohlížeči, Vaše chování na našich stránkách. Navštívíte-li naše webové stránky z Vašeho mobilního telefonu, tabletu apod., můžeme zpracovávat i informace o tomto zařízení. V těchto případech se však snažíme v maximální míře tyto informace anonymizovat tak, aby nebylo možné je přiřadit konkrétní osobě.

Za jakým účelem a z jakého důvodu zpracováváme vaše osobní údaje

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění kupní smlouvy, kterou mezi sebou uzavíráme, a pro účely našich oprávněných zájmů, tedy zejména za účelem

 

 • vybavení a doručení zásilky;
 • řešení případných problémů při doručování zboží, jeho reklamaci nebo vracení,
 • poskytování péče zákazníkům a zlepšování našich služeb;
 • jednání o zvláštních smluvních podmínkách;
 • zjednodušení objednávání zboží („předvyplnění“ údajů);
 • zasílání nabídek a jiných obchodních sdělení v přiměřeném rozsahu, ledaže se z odběru těchto novinek nastavením uživatelského profilu odhlásíte;
 • možnosti Vaší účasti v marketingových soutěžích atd.;
 • bude-li to nezbytné a nedohodneme-li se, tak i za účelem obrany Vůči uplatnění Vašich práv nebo za účelem uplatnění našich práv vůči Vám.

Vaše osobní údaje zpracováváme, neboť je to nezbytné pro splnění právních povinností, které máme, zejména při kontrolách ze strany orgánů veřejné správy nebo při plnění jiných povinností, např. při plnění povinnosti poskytnout tyto údaje orgánům činným v trestním řízení apod.

 

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

 

Média

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu.

 

Kontaktní formuláře

Když návštěvníci odešlnou vyplněný kontaktní formulář skrze tento web, tak jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu. Formulář je odeslán přímo na email společnosti CB21 Pharma s.r.o.

 

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud máte účet a přihlašujete se k tomuto webu, nastavíme dočasné cookie pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookie neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší.

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny.

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Používání cookies můžete v souladu s GDPR při návštěvě webové stránky přijmout i odmítnout. Nelze však odmítnout funkční cookies, bez kterých by nebylo možné zajistit bezchybný chod e-shopu a uskutečnit objednávku.

Seznam aktivních cookies je k dispozici zde:

 

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web.

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

 

Analytika

Analyticiké a statistické cookies jsou využívány k vytváření statistik o návtštěvnosti jendotlicývh stránek a k analýze využívání webu. K analýze je využíván

 

S kým sdílíme vaše údaje

Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. Detailní informace o službě Google Analytics.

 

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

 

Jaká máte práva?

Máte právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správcem. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.)

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů.

Dle GDPR máte tato práva:

 

 1.  Právo na přístup k osobním údajům.

Máte právo na přístup k osobním údajům, které zahrnuje právo získat od nás potvrzení, zda zpracováváme Vaše osobní údaje, a dále informace o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování, a o právu podat stížnost u dozorového úřadu.

Právo na potvrzení o zpracování osobních údajů a na informace můžete uplatnit písemně nebo elektronicky na našich výše uvedených kontaktech.

 

 •  Právo na opravu nepřesných údajů.

Máte právo na opravu nepřesných osobních údajů, které o Vás zpracováváme. Na druhou stranu nicméně máte povinnost oznamovat nám veškeré změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň jste povinni poskytnout nám součinnost, zjistíme-li, že osobní údaje, které o Vás zpracováváme, nejsou přesné. Opravu provedeme bez zbytečného odkladu, vždy však s ohledem na dané technické možnosti.

 

 • Právo na výmaz.

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se Vás týkají, pokud neprokážeme, že jsou dány oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů.

 

 • Právo na omezení zpracování.

Budete-li popírat přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo podáte-li námitku proti jejich zpracování, máte právo na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení Vašeho podnětu.

 

 • Právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování.

V případě opravy, výmazu nebo omezení zpracování Vašich osobních údajů máte právo, abychom Vám takový záznam oznámili. Dojde-li k opravě nebo výmazu osobních údajů, budeme o této skutečnosti informovat jednotlivé příjemce Vašich osobních údajů, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Na základě Vaší žádosti můžeme poskytnout informaci o těchto příjemcích.

 

 • Právo na přenositelnost osobních údajů.

Máte právo na přenositelnost osobních údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytl(a), a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat nás o předání těchto údajů jinému správci. Rovněž nás můžete požádat, abychom v tomto formátu dodali tyto informace Vám.

 

 • Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů z důvodu našeho oprávněného zájmu. V případě, že Vám neprokážeme, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování, který převažuje nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, bez zbytečného odkladu ukončíme zpracování Vašich osobních údajů.

 

 • Uplatnění výše uvedených práv.

CB21 Pharma s.r.o. nemá povinnost mít pověřence pro ochranu osobních údajů a ani ho nemá. Pro uplatnění výše uvedených práv nás můžete kontaktovat písemně na adrese CB21 Pharma s.r.o., Studentská 812/6, Bohunice, 625 00 Brno, nebo elektronicky na e-mailové adrese gdpr@cb21pharma.com.

 

 • Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Budeme rádi, pokud případné nedostatky spojené se zpracováním osobních údajů budete řešit nejdříve s námi. Snažíme se o maximální ochranu Vašich osobních údajů a rozhodně není naším cílem Vaše práva ani v nejmenším poškozovat, a proto se budeme pozorně věnovat Vašim stížnostem. Pokud se přesto budete chtít obrátit na dozorový orgán, tak se se stížnostmi týkajícími se zpracování Vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Analytika

Máte právo: na přístup k osobním údajům; požadovat opravu osobních údajů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů; a kdykoli svůj souhlas odvolat písemným oznámením doručeným Správcem. Pokud se domníváte, že Správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete: požádat Správce o vysvětlení nebo se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů (se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.)

 

 

Kam posíláme vaše data?

Informace o tom, jak používáte náš web, sdílíme prostřednictvím Cookies se společností Seznam a Google, čistě pro statistické účely. Seznam je správcem i zpracovatelem těchto dat.

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

 

 

Dodatečné informace

 

Vaše kontaktní údaje

Správcem údajů je společnost CB 21 Pharma s.r.o se sídlem:
Studentská 812/16, Bohunice, 625 00 Brno 25
Kontakt:
info@cb21pharma.com

 

Jak chráníme vaše osobní údaje

Správce prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávány pouze ve stanoveném rozsahu a účelem. Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou, elektronickou i procedurální kontrolou. K osobním údajům budou mít přístup pověření zaměstnanci a spolupracující osoby v oblasti, mzdové a IT. Údaje budou zpracovány pouze na prostředcích Správce a uloženy v prostorách Správce. Údaje jsou předány do 3. zemí ani mezinárodním organizacím, jen v rozsahu, ve kterém je uvedeno výše, tj. jen zemím či organizacím v rámci Privacy Shield