Doprava ZDARMA po celé ČR k nákupu nad 2100 Kč.

Kliknutím na tlačítko ANO potvrzuji, že jsem zdravotnický odborník ve smyslu zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb., tedy osoba oprávněná léčivé přípravky předepisovat nebo vydávat.

Tyto stránky obsahují informace určené pouze zdravotnickým odborníkům.
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Následující stránky a informace v nich obsažené jsou určeny výhradně odborné lékařské veřejnosti, nikoliv veřejnosti laické.

Pokud se i přes toto upozornění rozhodnete pokračovat ve vstupu, berete tím na vědomí, že dále uvedené informace nejsou určeny laické veřejnosti, ale lékařům a jiným lékařským profesionálům, a to se všemi důsledky z toho plynoucími včetně možnosti chybné interpretace dále uvedených informací.

Rozšířené indikace zdravotnických prostředků CANNEFF® na základě vědeckých a klinických důkazů

Přípravek CANNEFF® je podpůrným terapeutickým přípravkem pro ženy s gynekologickými problémy. Primární indikace čípků CANNEFF® se odvíjejí od dvou aktivních složek: hyaluronátu sodného a kanabidiolu (CBD). Hyaluronát sodný napomáhá hojení poševní a rektální sliznice, vnitřních a vnějších hemoroidů, zmírňuje bolest, zápal, podráždění, otok a svědění, případně je doporučován po přeléčeném vaginálním zánětu či vaginální mykóze a podporuje hojení poporodních traumat, hojení ran po chirurgickém zákroku nebo radioterapii. Může sloužit k odstranění symptomů vaginální suchosti a diskomfortu z důvodu nedostatku estrogenů. Další účinnou látkou je kanabidiol, který v kombinaci s hyaluronátem sodným otevírá širší terapeutické možnosti, na které existují důkazy z randomizovaných klinických zkoušek. V dalším textu jsou popsány farmakologické účinky CBD.

CANNEFF® VAG SUP

Protizánětlivý účinek

Přípravky obsahující kyselinu hyaluronovou, její soli nebo deriváty jsou již dlouhodobě užívány pro podporu hojení, obnovu hydratace a mírnění zánětů pokožky a sliznic [1]. V případě CBD byly prokázány jeho protizánětlivé a cytoprotektivní (antioxidační) účinky. CBD přímými i nepřímými cestami ovlivňuje endokanabinoidní systém (EKS), který hraje klíčovou úlohu v udržení stálosti vnitřního prostředí. CBD napomáhá vychytávat reaktivní formy kyslíku [2a] a celkově napomáhá udržovat oxidačně-redukční homeostázu [2b], což má přímou souvislost s modulací zánětlivých procesů. Po aplikaci CBD bylo pozorováno zlepšení experimentálně navozené kolitidy [3a], kolagenem indukované artritidy a suprese neuroinfekce a encefalomyelitidy [3b]. Protizánětlivý účinek je hlavním farmakologickým účinkem CBD.

Mírnění bolesti a diskomfortu

CBD interaguje s řadou buněčných receptorů včetně receptorových systémů zapojených do vnímání bolesti [4]. U animálních modelů byl prokázán CBD analgetický efekt a zároveň bylo ukázáno, že CBD je velmi dobře tolerován. V pilotní studii u pacientů se zánětlivými kožními onemocněními všichni zúčastnění popsali zmírnění bolesti, omezení svědění a celkové zlepšení stavu kůže po podání transdermálního CBD gelu [5]. V případové studii s pacienty trpícími zánětlivým kožním onemocněním epidermolysis bullosa, všichni zúčastnění popsali rychlejší hojení, omezení tvorby puchýřů a snížení bolestivosti v důsledku onemocnění [6]. Přípravky obsahující hyaluronát jsou díky obnově hydratace sliznic účinné i pro potlačení symptomů vaginální suchosti a doporučovány k potlačení bolestivého pohlavním styku a jiných problémech spojených s hormonální disbalancí [7]. Kombinací hyaluronátu sodného s CBD-zprostředkovanou analgezií a protizánětlivými účinky tak mohou CANNEFF Vag Sup vaginální čípky představovat vhodnou náhradu hormonálních přípravků snižujících vaginální diskomfort během nedostatku estrogenů ve vazbě na premenstruační syndrom nebo menopauzu.

Anxiolytický efekt a zlepšení spánku

Preklinické testy ukázaly pozitivní vliv CBD na potlačení úzkosti, stresu a panického chování u experimentálních zvířat. CBD funguje jako regulátor některých receptorů periferní nervové soustavy, které jsou zodpovědné za regulaci strachu a úzkosti [8]. Také klinické testování na zdravých dobrovolnících i jedincích s úzkostnými poruchami ukazuje na potenciální využití CBD jako anxiolytika vhodného pro potlačení obecně úzkostných, panických, sociálních úzkostných, obsedantně-kompulzivních či posttraumatických stavů [9].

V pilotním režimu dobrovolníci po orálním podání 400 mg CBD popisovali subjektivně nižší míru úzkosti. Tento fakt byl podpořen i prokazatelně pozměněnou aktivitou mozku v centrech zpracovávajících úzkost [10]. V klinické studii vlivu CBD na pacienty se sociální fobií dostávali účastníci studie orálně jednorázovou dávku 600 mg CBD před simulovaným veřejným projevem. Testovací CBD skupina oproti placebo skupině vykazovala signifikantně nižší projevy úzkosti, menší problémy s projevem a nižší míru diskomfortu, srovnatelnou s kontrolní skupinou netrpící sociální fobií [11].

Vzhledem k tomu, že úzkostné poruchy jsou často spojeny i s poruchami spánku, CBD je doporučován jako podpůrné terapeutikum v případě poruch spánkové funkce. Ve většině případů je podání CBD pacienty velmi dobře snášeno. Vliv CBD na úzkost a kvalitu spánku byl testován v klinické studii s 72 dospělými subjekty, z nichž většina dostávala 25 mg CBD denně ve formě orálně podané kapsle. U 57 subjektů (79.2 %) se během prvního měsíce zlepšilo skóre popisující úzkostné stavy, u 48 (66.7 %) se zvýšilo skóre popisující zlepšení spánku [12].

Nehormonální alternativa k prostředkům užívaných při hormonálních výkyvech

CANNEFF® VAG SUP vaginální čípky jsou použitelné pro doplňkovou (komplementární) léčbu drobných poranění či diskomfortu ve vaginální oblasti. Byl popsán pozitivní vliv hyaluronátu sodného na post-menopauzální vaginální atrofii, vaginální suchost a podobné symptomy. Topické podávání přípravků obsahující hyaluronát v klinických testech přineslo jednoznačnou úlevu od pocitů svědění, bolestivosti a suchosti vaginální sliznice [7, 13]. Prostředky obsahující hyaluronát sodný vykazují účinky srovnatelné s hormonálními prostředky na bázi estrogenu [14].

Shrnutí

CANNEFF® VAG SUP vaginální čípky mohou představovat nehormonální alternativu k prostředkům pro potlačení výkyvů nálad, bolesti a diskomfortu spojených s premenstruačním syndromem a menopauzou.

 

Reference

[1]          V. Voinchet, P. Vasseur, J. Kern, Efficacy and safety of hyaluronic acid in the management of acute wounds. Am. J. Clin. Dermatol., 2006, 7, 353-357.

[2]          a) S. Atalay, I. Jarocka-Karpowicz, E. Skrzydlewska, Antioxidative and Anti-Inflammatory Properties of Cannabidiol. Antioxidants (Basel), 2019, 9, 21. b) J. Vacek, J. Storch, et al. Antioxidant function of phytocannabinoids: molecular basis of their stability and cytoprotective properties under UV-irradiation. Free Radic. Biol. Med. 2021, 164, 258-270.

[3]          a) R. Schicho, M. Storr, Topical and systemic cannabidiol improves trinitrobenzene sulfonic acid colitis in mice. Pharmacology, 2012, 89, 149-155. b) S. Burstein, Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on inflammation. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23, 1377 – 1385.

[4]          J. Mlost, M. Bryk, K. Starowicz, Cannabidiol for Pain Treatment: Focus on Pharmacology and Mechanism of Action. Int. J. Mol. Sci., 2020, 21, 8870.

[5]          B. Palmieri, C. Laurino, M. Vadalà, A therapeutic effect of cbd-enriched ointment in inflammatory skin diseases and cutaneous scars. Clin. Ter., 2019, 170, e93-e99.

[6]          M. P. Chelliah, Z. Zinn, P. Khuu, J.M.C. Teng, Self-initiated use of topical cannabidiol oil for epidermolysis bullosa. Pediatr. Dermato.l, 2018, 35, e224-e227.

[7]          A. Jokar, T. Davari, N. Asadi, F. Ahmadi, S. Foruhari, Comparison of the Hyaluronic Acid Vaginal Cream and Conjugated Estrogen Used in Treatment of Vaginal Atrophy of Menopause Women: A Randomized Controlled Clinical Trial. Int. J. Community Based Nurs.. Midwifery, 2016, 4, 69-78.

[8]          E.M. Blessing, M.M. Steenkamp, J. Manzanares, C.R. Marmar, Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics, 2015, 12, 825-836.

[9]          M. Wright, P. Di Ciano, B. Brands, Use of Cannabidiol for the Treatment of Anxiety: A Short Synthesis of Pre-Clinical and Clinical Evidence. Cannabis Cannabinoid Res., 2020, 5, 191-196.

[10]        J.A. Crippa, et al. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. J. Psychopharmacol., 2011, 25, 121-130.

[11]        J.A. Crippa, et al. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients. Neuropsychopharmacology, 2011, 36, 1219-1226.

[12]        S. Shannon, N. Lewis, H. Lee, S. Hughes, Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. Perm. J., 2019, 23, 18-41.

[13]        M. Origoni, et al. Postmenopausal vulvovaginal atrophy (VVA) is positively improved by topical hyaluronic acid application. A prospective, observational study. Eur. Rev. Med. Pharmacol. Sci., 2016, 20, , 4190-4195.

[14]        J. Chen, L. Geng, X. Song, H. Li, N. Giordan, Q. Liao, Evaluation of the efficacy and safety of hyaluronic acid vaginal gel to ease vaginal dryness: a multicenter, randomized, controlled, open-label, parallel-group, clinical trial. J. Sex. Med., 2013, 10, 1575-1584.

CANNEFF® SUP

Protizánětlivý účinek

Dvousložkový zdravotnický přípravek obsahující hyaluronát sodný a kanabidiol je určen, k obnově hydratace a mírnění zánětů střevní sliznice [1]. Hyaluronát sodný napomáhá hojení rektální sliznice, vnitřních a vnějších hemoroidů, zmírňuje bolest, zápal, podráždění, otok a svědění, případně je doporučován  k podpoře hojení ran po chirurgickém zákroku nebo radioterapii.

CBD přímými i nepřímými cestami ovlivňuje endokanabinoidní systém, který hraje klíčovou úlohu v udržení stálosti  vnitřního prostředí. CBD napomáhá vychytávat reaktivní formy kyslíku [2a] a celkově napomáhá udržovat oxidačně-redukční homeostázu [2b], což má přímou souvislost s modulací zánětlivých procesů. Po aplikaci CBD bylo pozorováno zlepšení experimentálně navozené kolitidy [3a], kolagenem indukované artritidy a suprese neuroinfekce a encefalomyelitidy [3b]. Protizánětlivý účinek je hlavním farmakologickým účinkem CBD.

CBD je diskutován jako ideální kandidát pro potlačení idiopatických střevních zánětů, tj. Crohnova choroba a ulcerózní kolitida [4]. Využití CBD v těchto indikacích je velmi dobře tolerováno [5]. Vliv CBD na Crohnovu chorobu byl sledován v klinické studii u 20 pacientů. Orální podání 20 mg CBD denně bylo velmi dobře tolerováno [6]. Pro orální podání je udávána biodostupnost na úrovni 6 % a farmakologického účinku je u orálního podání dosaženo u dávky 100 mg. Dlouhodobé užívání lékařského konopí 127 pacienty se zánětlivými onemocněními gastrointestinálního systému vedlo u většiny zúčastněných k výraznému  zlepšení symptomů zánětu a k omezení užívání dalších, například steroidních léčiv. Během experimentu pacienti užívali, většinou inhalačně, konopí s průměrnou dávkou 170 mg CBD denně [7]. S ohledem na výsledky preklinického testování protizánětlivých účinků CBD, jeho užívání má potenciál zmírňovat symptomy zánětu střevní sliznice. Kombinace hyaluronátu sodného a CBD tak může mít podpůrný terapeutický účinek a potlačovat symptomy při idiopatických střevních zánětech.

Mírnění bolesti a pocitů svědění a pálení

CBD funguje jako regulátor některých receptorů periferní nervové soustavy, které jsou zodpovědné za regulaci strachu a úzkosti [8]. CBD představuje nenávykovou alternativu k užívání opioidů [9]. V klinické studii s 20 pacienty se zánětlivými kožními onemocněními, všichni zúčastnění popsali zmírnění bolesti, omezení svědění a celkové zlepšení stavu kůže po podání transdermálního CBD gelu [10]. V případové studii pacienti trpící zánětlivým kožním onemocněním epidermolysis bullosa popsali rychlejší hojení, omezení tvorby puchýřů a snížení bolestivosti v důsledku onemocnění [11]. Díky kombinaci analgezie s protizánětlivými účinky tak mohou být CBD přípravky obecně vhodné pro snižování nepříjemných vedlejších symptomů a bolestivosti u různých poranění. V případě CANNEFF® SUP rektálních čípků jsou vhodné indikace u drobných poraněních v okolí rektálního kanálu, jakými jsou praskliny, trhliny, léze nebo hemoroidy spojené se sedavým způsobem života.

Anxiolytický efekt a zlepšení spánku

Preklinické testy ukazují pozitivní vliv CBD na snížení úzkosti, stresu a panického chování u experimentálních zvířat. CBD funguje jako regulátor některých receptorů periferní nervové soustavy, které jsou zodpovědné za regulaci strachu a úzkosti [12]. Také klinické testování na zdravých dobrovolnících i jedincích s úzkostnými poruchami ukazuje na potenciální využití CBD jako anxiolytika u případů různých typů poruch: obecně úzkostných, panických, sociálních úzkostných, obsedantně-kompulzivních či posttraumatických [13].

V pilotním režimu dobrovolníci po orálním podání 400 mg CBD popisovali subjektivně nižší míru úzkosti. Tento fakt byl podpořen i prokazatelně pozměněnou aktivitou mozku v centrech zpracovávajících úzkost [14]. V klinické studii vlivu CBD na pacienty se sociální fobií dostávali účastníci studie orálně jednorázovou dávku 600 mg CBD před simulovaným veřejným projevem. Testovací CBD skupina oproti placebo skupině vykazovala výrazně nižší projevy úzkosti, menší problémy s projevem a nižší míru diskomfortu, srovnatelné s kontrolní skupinou netrpící sociální fobií [15].

Vzhledem k tomu, že úzkostné poruchy jsou často spojeny i s poruchami spánku, CBD je doporučován jako komplementární léčba v případě poruch spánkové funkce. Ve většině případů je podání CBD pacienty velmi dobře snášeno. Vliv CBD na úzkost a kvalitu spánku byl testován v klinické studii s 72 subjekty, z nichž většina dostávala dávku 25 mg CBD denně ve formě orálně podané kapsle. U 57 subjektů (79.2 %) se během prvního měsíce zlepšilo skóre popisující úzkostné stavy, u 48 (66.7 %) se zvýšilo skóre popisující zlepšení spánkové funkce [16].

Shrnutí

CANNEFF® SUP rektální čípky představují podpůrný terapeutický prostředek vhodný ke zmírnění zánětu a bolestivosti v okolí rektálního kanálu, potlačení tělesného i psychického diskomfortu. Přípravek je také vhodný pro úlevu od symptomů spojených s idiopatickými střevními záněty.

Reference

[1]          V. Liguori, C. Guillemin, G. F. Pesce, R. O. Mirimanoff, J. Bernier, Double-blind, randomized clinical study comparing hyaluronic acid cream to placebo in patients treated with radiotherapy. Radiother. Oncol., 1997, 42, 155-161.

[2]          a) S. Atalay, I. Jarocka-Karpowicz, E. Skrzydlewska, Antioxidative and Anti-Inflammatory Properties of Cannabidiol. Antioxidants (Basel), 2019, 9, 21. b) J. Vacek, J. Storch, et al. Antioxidant function of phytocannabinoids: molecular basis of their stability and cytoprotective properties under UV-irradiation. Free Radic. Biol. Med. 2021, 164, 258-270.

[3]          a) R. Schicho, M. Storr, Topical and systemic cannabidiol improves trinitrobenzene sulfonic acid colitis in mice. Pharmacology, 2012, 89, 149-155. b) S. Burstein, Cannabidiol (CBD) and its analogs: a review of their effects on inflammation. Bioorg. Med. Chem. 2015, 23, 1377 – 1385.

[4]          G. Esposito, D. D. Filippis, C. Cirillo, T. Iuvone, E. Capoccia, C. Scuderi, A. Steardo, R. Cuomo, L. Steardo, Cannabidiol in inflammatory bowel diseases: a brief overview. Phytother. Res., 2013, 27, 633-636.

[5]          C. Larsen, J. Shahinas, J., Dosage, Efficacy and Safety of Cannabidiol Administration in Adults: A Systematic Review of Human Trials. J. Clin. Med. Res., 2020, 12, 129-141.

[6]          T. Naftali, R. Mechulam, A. Marii, G. Gabay, A. Stein, M. Bronshtain, I. Laish, F. Benjaminov, F. M. Konikoff, Low-Dose Cannabidiol Is Safe but Not Effective in the Treatment for Crohn’s Disease, a Randomized Controlled Trial. Dig. Dis. Sci., 2017, 62, 1615-1620.

[7]          T. Naftali, L. Bar-Lev Schleider, F. Sklerovsky Benjaminov, I. Lish, F. M. Konikoff, Y. Ringel, Medical cannabis for inflammatory bowel disease: real-life experience of mode of consumption and assessment of side-effects. Eur. J. Gastroenterol. Hepatol., 2019, 31, 1376-1381.

[8]          J. Mlost, M. Bryk, K. Starowicz, Cannabidiol for Pain Treatment: Focus on Pharmacology and Mechanism of Action. Int. J. Mol. Sci., 2020, 21, 8870.

[9]          J. P. Eskander, J. Spall, A. Spall, R. V. Shah, A. D. Kaye, Cannabidiol (CBD) as a treatment of acute and chronic back pain: A case series and literature review. J. Opioid. Manag., 2020, 16, 215-218.

[10]        B. Palmieri, C. Laurino, M. Vadalà, A therapeutic effect of cbd-enriched ointment in inflammatory skin diseases and cutaneous scars. Clin. Ter., 2019, 170, 93-99.

[11]        M. P. Chelliah, Z. Zinn, P. Khuu, J. M. C. Teng, Self-initiated use of topical cannabidiol oil for epidermolysis bullosa. Pediatr. Dermatol., 2018, 35, 224-227.

[12]        E. M. Blessing, M. M. Steenkamp, J. Manzanares, C. R. Marmar, Cannabidiol as a Potential Treatment for Anxiety Disorders. Neurotherapeutics, 2015, 12, 825-836.

[13]        M. Wright, P. Di Ciano, B. Brands, Use of Cannabidiol for the Treatment of Anxiety: A Short Synthesis of Pre-Clinical and Clinical Evidence. Cannabis Cannabinoid Res., 2020, 5, 191-196.

[14]        J.A Crippa, et al. Neural basis of anxiolytic effects of cannabidiol (CBD) in generalized social anxiety disorder: a preliminary report. J. Psychopharmacol., 2011, 25, 121-130.

[15]        J.A. Crippa, et al. Cannabidiol reduces the anxiety induced by simulated public speaking in treatment-naïve social phobia patients. Neuropsychopharmacology, 2011, 36, 1219-1226.

[16]        S. Shannon, N. Lewis, H. Lee, S. Hughes, Cannabidiol in Anxiety and Sleep: A Large Case Series. Perm. J., 2019, 23, 18-41.